Vzdělaných lidí u nás přibývá
Naše republika patří obecně k zemím s vysokým podílem středoškoláků. Vysokoškolské vzdělání má ale u nás ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie málo lidí. V roce 2017 u nás činil podíl osob ve věkové skupině 15 až 74 let, které dospěly vysokoškolského vzdělání k 20 %. Je to tedy více, než před dvaceti lety o téměř 8 %, nicméně proti průměru Evropské unie je to o více než 6 % méně takto vzdělaných jedinců.
Podle údajů Českého statistického úřadu žije nejvíce vzdělaných osob právě v našem hlavním městě. Zde v metropoli je tak 38 % lidí s titulem. V Jihomoravském kraji je to pak 22,6 %.
Nikoho nepřekvapí asi údaj, který úřad zveřejnil ve věci vzdělaní v oblasti krajů Karlovarského a Ústeckého.
absolventi při promoci
Přibývají vysoké školy
V souvislosti s nárůstem vzdělaných lidí se postupně zvyšoval i počet vysokých škol. Podle dostupných údajů v roce 2001 ministerstvo akreditovalo celkem 45 vysokých škol a v roce 2015 to už bylo 69. Největší nárůst samozřejmě zaznamenaly soukromé univerzity. V roce 2008 bylo akreditováno dokonce 73 vysokých škol.
závěrečný den vš
Vysvětlení nárůstu
Podle statistického úřadu je zvyšování počtu studujících osob i vysokých škol ovlivněno několika faktory.
•        S nástupem mladších generací se otevřely možnosti studia, které do začátku 90. let nebyly vůbec možné. Bylo běžné, že po ukončení střední školy se nastupovalo do zaměstnání nebo studenti využívali různé varianty nástavbového či pomaturitního studia. Další variantou byly podnikové instituce či kurzy právě na univerzitách.
•        Vzdělávání velmi podpořil vznik a rozšíření tříletých bakalářských oborů, které do té doby nebyly zcela běžné. Možnost vystudovat tři roky a následně dokončit či nedokončit studium motivuje osoby s touhou po vzdělání do dneška tím, že neztratíte pět let na studiu, pokud byste neuspěli, ale případně jen tři roky.
 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup