Prvním jasným znakem je, že je vám s ním dobře. Cítíte, jak vám tluče srdce stejným rytmem. Dokonce váš rytmus kroků je stejný jako rytmus vašich slov a společných zájmů. Jste rádi spolu, ale i odděleně. Po delší době máte velkou touhu sdílet své zážitky a prožitky. Zažíváte spolu chvíle hlubokého odpočinku, vášně a společné hudby. Cítíte, že lásku můžete rozdávat všem okolo vás. Svým rodičům, kamarádům a sousedům. Jste naplněni a uspokojeni. Srdce je spokojené a duchaplné.

 Srdce na dlani

Druhým jasným důkazem je, že děláte společné věci, které vám jsou blízké a důvěrné. Cítíte se jako kdybyste se narodili ze stejného božského vajíčka. Jste požehnaně láskyplní a máte chuť druhého vynést vzhůru do oblak. Vidíte v něm cosi víc než, že je to pouhá tělesná konstituce. Přímo cítíte, jak mu láska vytéká z duše směřující k vaší duši.

 

Třetím čistým znakem je, že máte touhu ho ochraňovat a být pro něj oporou. Ať už citovou, psychickou a nebo finanční. Cítíte, že si můžete navzájem pomáhat, aniž by ten druhý strádal. Jste jako tým ke zvládání těžkých situací. Dokážete společně řešit rozumem nezvladatelné situace. Jste pro druhého příznivou pomocí.

 Láskyplný dotek

Čtvrtým znakem je, že prožíváte čistou a bezpodmíněčnou lásku. Dokážete druhého milovat bez skrytých manipulací a lží. Cítíte, že druhému nedokážete lhát a už vůbec mu nějakým způsobem nedokážete ublížit nebo zranit. Cítíte , že jeho bolest je vaše bolest. Dokážete se naladit na jeho trápení a víte, že dotyk je to jediný, co mu opravdu pomůže.

 

Pátým znakem je, že dáváte druhému volnost a svobodu. Nedokážete si představit, že byste druhého uzurpovali. Dáváte mu volný prostor k vyjádření svých pocitů a prožitků. Netlačíte na něj. Jste ke svému partnerovi trpěliví a ohleduplní. Zkrátka si dokážete počkat na okamžik, kdy bude chtít druhý partner sdělit svoje pocity.