Řekněme si upřímně, že nakupování je běžnou rutinou pro domácnosti. Proto se zaměříme na OBCHODNÍ ČINNOST. Obchodní činnost je samostatné odvětví v hlavní činnosti podniku. Cílem je spokojení potřeb zákazníka, snížení nákladů na oběh (tím myslíme, že není problém vyrobit, ale prodat). Mezi funkce obchodu patří například přeměna výrobního sortimentu na obchodní, zajištění kvality výroby nebo propagace zboží.

ekonomika

Existují čtyři typy obchodních podniků. První typ je PODLE MÍSTA PRODEJE – A) VNITŘNÍ, B) ZAHRANIČNÍ. Druhým typem je PODLE VLASTNICTVÍ A PRÁVNÍ FORMY – A) SOUKROMÉ (živnosti, firmy), B) DRUŽSTEVNÍ (družstva), C) STÁTNÍ (pošta). Třetí typ je PODLE KUPUJÍCÍHO – A) VELKOOBCHOD (prodává sortiment dalším prodejcům nebo výrobcům), B) MALOOBCHOD (pro konečnou spotřebu). A čtvrtým typ je PODLE SORTIMENTU – A) SPECIALIZOVANÁ (úzký, ale hluboký sortiment), B) ŠIROKÝ SORTIMENT.

Teď se zaměříme na VELKOOBCHOD. Velkoobchody nejsou určeny pro konečného spotřebitele, shromažďuje se zde zboží od mnoha výrobců. Skladují velké množství zboží (jde o propojení s maloobchody), upravuje se zboží (tím jsou myšleny balírny, sušárny nebo dozrávání ovoce).

ekonomika

Jaké máme typy? A) DODÁVKOVÝ VELKOOBCHOD (tradiční) – Dodávkový velkoobchod má velké sklady i vlastní dopravu. B) SAMOOBSLUŽNÝ VELKOOBCHOD – Tomuto velkoobchodu se říká CASH AND CARRY (to znamená ZAPLAŤ A ODVEZ – Makro). Nakupujeme na jednou místě. C) ROZVÁŽKOVÁ SLUŽBA – Rozvážková služba zabezpečuje dopravu a zároveň nakupuje, dodává a prodává. D) VELKOOBCHOD S REGÁLOVOU SLUŽBOU – Tento velkoobchod umisťuje rovnou v maloobchodech své regály se zbožím. Neprodané zboží se vrací. E) ZÁSILKOVÝ VELKOOBCHOD – Zásilkový velkoobchod rozesílá katalogy maloobchodům, institucím i živnostníkům. Jde zde o drobný a lehký sortiment, zároveň ale nemá vlastní dopravu (rozesílá poštou nebo veřejnou dopravou). Je důležité vědět aspoň něco o obchodní činnosti, jelikož nakupujeme velice často a zároveň kvůli inflaci platíme i více peněz při nákupech, než tomu bylo dříve.