Jsou vynálezy, bez kterých bychom se dnes zkrátka neobešli. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsou pro nás prakticky životně důležité. Jedním z nich jsou i vypínače Schneider . Jistě, možná se nezdá, že jsou tak výjimečné, avšak opak je pravdou. Používáme je zkrátka tak často, že si to ani neuvědomujeme. Víte ale, na jakém principu pracují?

Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, je nutné je nejprve rozdělit na dva typy, a to elektrický a mechanický. Ačkoliv totiž mají oba podobný úkol, způsob, jakým jej provádějí, je naprosto odlišný. Je tedy nutné se na ně dívat jako na dvě samostatná zařízení.

vypinac2

Není pochyb o tom, že ten mechanický je starší. Jeho cílem je zastavovat či pouštět proud kapaliny nebo plynu. Z tohoto důvodu je spojen s přepážkou, která se vysouvá či zasouvá podle toho, jak jím pohybujeme. A čím více ji otevřeme, tím silnější proud teče. Známe ji z domova například jako baterii u umyvadla či jako plynové kohoutky na sporáku.

Elektrické fungují úplně jinak. Zde jsou k němu připojeny kontakty, které jsou buď spojené, nebo rozpojené, podle toho, v jaké je pozici. Pokud jsou spojené, elektřina může volně proudit a přístroj je zapnutý. Pokud spojené nejsou, okruh je nekompletní a proud neteče. Přístroj je vypnutý. Typickým příkladem může být zapínání stropního osvětlení.

vypinac4

Ovšem zvláště u těch elektrických to nemusí být tak jednoduché. Stačí si jen vzpomenout na pračku, kde nastavujeme nejrůznější programy podle toho, co zrovna pereme, či mikrovlnnou troubu, kde pro změnu nastavujeme dobu ohřevu. Jak je to tedy v tomto případě?

Odpověď je jednoduchá. Zde je k němu připojeno více kontaktů a podle toho, který režim je navolen, se ty patřičné z nich zapojí a pustí proud správným směrem. Pokud by to neudělaly, měli bychom poměrně velký problém.

Jak je vidět, i tak malé a snadno přehlédnutelné zařízení má mnoho funkcí. Měli bychom mu tedy věnovat větší pozornost, než doposud. Rozhodně si to zaslouží.